Hiranmayeem Lakshmeem

Pallavi: HiraNmayeem Lakshmeem sadhaa bhajaami
Heena manavaasrayam tyajaami

Anupallavi: Chiratara sampath prathaam Ksheerambhudi Tanayam
Hari Vakshasthala Aalayaam Harineem charana Kisalayaam
Kara Kamala dhruta Kuvalayaam maragatha mani Valayaam

Charanam: Sveta Dwipa vaasinieem srikalaambhikaam
Bhootha bhavya vilaasineem bhusura pujithaam varaam
Mataram Abjamaalineem maanikya Aabharanadharaam
Gita Vadhya vinodhineem girijaam taam Indiraam
seetha kirana nibha vadanaam sritha chintaamani sadhanaam
Peetha vasanaam Guru Guha Maathula Kaanthaam LALITHAMM
(HiraNmayeem Lakshmeem Sadhaa Bhajaami )
0 Responses